Xu Liang

Xu Liang - See You Again?

Original Title: 徐良 - 考虑到可能再也见不到你
Language: Mandarin
Genre: Rock, Pop, Ballad
Release date: December 28, 2018
Bit rate: MP3-320 kbps
Filesize: 84.3 MBTracklist:

01. 花魁 (Hua Kui) [The Queen Of Flowers] ft. Li Yugang
02. 今天见了前女友 (Jin Tian Jian Le Qian Nu You) [Met My Ex-Girlfriend Today]
03. 躁 (Zao) [Impatient] ft. Tube Li
04. 乳臭未干 (Ru Xiu Wei Gan) [Immature And Inexperienced] ft. Pan Hui Qi
05. 徐侦探 (Xu Zhen Tan) [Detective Xu]
06. 明天有雨 (Ming Tian You Yu) [It Will Rain Tomorrow]
07. 考虑到可能再也见不到你 (Kao Lu Dao Ke Neng Zai Ye Jian Bu Dao Ni) [Considering That I May Never See You Again]
08. 指环 (Zhi Huan) [Ring]
09. 电梯 (Dian Ti) [Elevator]
10. 至尊宝 (Zhi Zun Bao) [The Most Precious] ft. Yang Wei


Xu Liang - World Of Things

Original Title: 徐良 - 东西世界
Language: Mandarin
Genre: R&B, Alternative, Rock, Electronic
Release date: June 30, 2017
Bit rate: MP3-320 kbps
Filesize: 89.1 MBTracklist:

01. 谜语 (Mi Yu) [Riddle]
02. 林中夫人 (Lin Zhong Fu Ren) [Lady In The Forest]
03. 106步 (106 Bu) [106 Steps]
04. Candy Knife
05. 井底之囚 (Jing Di Zhi Qiu) [Prisoner At Bottom Of The Well]
06. 边境记号 (Bian Jing Ji Hao) [Border Mark]
07. 冬妮娅 (Dong Ni Ya) [Tonia]
08. 拉的眼睛 (La De Yan Jing) [Pulled Eye]
09. 红叶狩 (Hong Ye Shou) [Hunting For Autumn Leaves]
10. 永恒之河 (Yong Heng Zhi He) [Eternal River]


Xu Liang - Please Leave A Message After The Beep

Original Title: 徐良 - 请在哔声后留言
Language: Mandarin
Genre: R&B, Rock, Ballad
Release date: July 15, 2016
Bit rate: MP3-320 kbps
Filesize: 95.3 MBTracklist:

01. 歌手 (Ge Shou) [Singer]
02. 写曲的人 (Xie Qu De Ren) [People Who Compose Songs]
03. 高跟鞋 (Gao Gen Xie) [High Heels]
04. 写词的人 (Xie Ci De Ren) [People Who Write Lyrics]
05. 一三七 (Yi San Qi) [137]
06. 表演的人 (Biao Yan De Ren) [People Who Perform]
07. 话题 (Hua Ti) [Topic]
08. Interlude OS
09. 心痛 (Xin Tong) [Heartache]
10. 天然淋浴器 (Tian Ran Lin Yu Qi) [Natural Shower]
11. 请在哔声后留言 (Qing Zai Bi Sheng Hou Liu Yan) [Please Leave A Message After The Beep]


Xu Liang - It's Me

Original Title: 徐良 - 我
Language: Mandarin
Genre: Ballad, Pop, R&B, Electronic
Release date: April 20, 2015
Bit rate: MP3-320 kbps
Filesize: 91.1 MBTracklist:

01. 那年夏天我学会了在被子里抱紧自己 (Na Nian Xia Tian Wo Xue Hui Le Zai Bei Zi Li Bao Jin Zi Ji) [That Year In Summer I Learned To Wrap Myself Inside My Blanket] ft. Koala Liu
02. 苏三起解 (Su San Qi Jie) [Susan Left Hongtong County] ft. Fu Mengni
03. I Will Be OK ft. Li Sheng
04. 帮忙 (Bang Mang) [Lend A Hand] ft. Freya Lin
05. Mr. Rainbow ft. Shiga Lin
06. 烂人 (Lan Ren) [Bad People] ft. Claire Kuo
07. 山姆大婶 (Shan Mu Da Shen) [Aunt Sam] ft. Liu Dan Meng
08. 星座恋人 (Xing Zuo Lian Ren) [Constellation Lover] ft. Wu Xin
09. 一人一井 (Yi Ren Yi Jing) [One Person, One Well] ft. Yang Yang
10. Bee ft. Cui Tianqi


Xu Liang - Talk About Love

Original Title: 徐良 - 情话
Language: Mandarin
Genre: R&B, Pop, Ballad
Release date: November 15, 2013
Bit rate: MP3-320 kbps
Filesize: 112.3 MBTracklist:

01. 女骑士 (Nu Qi Shi) [Female Knight]
02. 悲伤的李白 (Bei Shang De Li Bai) [Sorrowful Li Bai]
03. 拿着烟斗的男孩 (Na Zhe Yan Dou De Nan Hai) [The Boy That's Holding The Smoking Pipe]
04. 抽离 (Chou Li) [Disengage] ft. Liu Dan Meng
05. 大步大步 (Da Bu Da Bu) [Large Strides]
06. 他的猫 (Ta De Mao) [His Cat] ft. Yang Xi
07. 七秒钟的记忆 (Qi Miao Zhong De Ji Yi) [Memory Of 7 Seconds] ft. Sun Yu You
08. 那时雨 (Na Shi Yu) [The Rain At That Time]
09. 一公里的幸福 (Yi Gong Li De Xing Fu) [Happiness Of One Kilometer]
10. 自画像 (Zi Hua Xiang) [Self-Portrait]
11. 如此懦弱的我 (Ru Ci Nuo Ruo De Wo) [Me Who's This Weak]
12. 幻灭 (Huan Mie) [Disillusionment]


Xu Liang - Bad Youth

Original Title: 徐良 - 不良少年
Language: Mandarin
Genre: R&B, Pop, Electronic, Ballad
Release date: March 11, 2012
Bit rate: MP3-320 kbps
Filesize: 82.1 MBTracklist:

01. 电话里的秘密 (Dian Hua Li De Mi Mi) [The Secret Inside The Phone Call]
02. 后会无期 (Hou Hui Wu Qi) [Meet Again At Unspecified Date]
03. 友情演出 (You Qing Yan Chu) [Friendly Performance] ft. Xiao Ling
04. 考试什么的都去死吧 (Kao Shi Shen Me De Dou Qu Si Ba) [Exams And What Not, Go To Hell!] ft. Yu Jie
05. 不良 (Bu Liang) [Harmful]
06. 两个傻瓜 (Liang Ge Sha Gua) [Two Fools]
07. 犯贱 (Fan Jian) [Speaking Lowly] ft. Ah Qiao
08. 客官不可以 (Ke Guan Bu Ke Yi) [Guest, You Can't Do That] ft. Xiao Ling
09. 飞机场 (Fei Ji Chang) [Airport]
10. 坏女孩 (Huai Nu Hai) [Bad Girl] ft. Xiao LingAsia Pop Addiction - Since June 2nd, 2009 | Layout by Yukana | Suitable for every browser | Resolution: 1024x768 or up.